วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

คุณสมบัติที่ต้องมีสำหรับขอรับใบอนุญาตขับขี่

1ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์
2ต้องเป็นบุคคลที่ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับผู้ที่ต้องการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
3ต้องไม่มีใบอนุญาตขับรถชนิดเดียวกันอยู่แล้ว
4ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกยึด หรือ เพิกถอนใบอนุญาติขับขี่รถ

****หมายเหตุ สำหรับผู้ที่มีร่างกายพิการ ดังต่อไปนี้ เมื่อต้องการมีใบอนุญาติขับขี่ รถยนต์ จักรยานยนต์ ต้องขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ก่อน จึงจะทำได้
1. แขนขาดข้างเดียว
2. ขาขาดข้างเดียว
3. ตาบอดข้างเดียว
4. ลำตัวพิการ
5. หูหนวก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น